Utlysning av midler til utvikling av kompetanse og utdanning i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning


På vegne av Kunnskapsdepartementet utlyser Norgesuniversitetet (NUV) midler til prosjekter som kan bidra til å øke kvaliteten på og utbredelsen av undervisning i entreprenørskapsrelaterte emner i høyere utdanning.

Informasjon om utlysningen finnes på NUVs nettsted.

Samlet beløp i utlysningen er kr 4,4 mill. Tildeling pr prosjekt vil være i størrelsesorden kr 200.000,- til 1 mill. Det er krav om 25% egenfinansiering. Det er en intensjon at midlene skal tildeles slik at prosjekter kan iverksettes i 2010. Tildelinger skal primært stimulere til utvikling og styrking av det faglige personalets kompetanse innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap.

Det kan også gis støtte til utvikling og videreutvikling av studietilbud. Det er et mål å få frem eksempler på hvordan entreprenørskap og innovasjon varig kan forankres og integreres i ulike typer utdanninger.

Søknader skal være på inntil fem A4-sider, med informasjon om prosjektet, forankring og budsjett. Se for øvrig krav for søknaden på NUV’s nettsted, eller kontakt:

Helge Ole Halvorsen, NHO: tlf 91 14 23 43
Eva Gjerdrum, Norgesuniversitetet, tlf 77 64 63 13 / 93 24 92 90

Søknader skal sendes til og godkjennes av den sentrale ledelsen på UiS, ved NettOp. Intern frist for innsending av prosjektskisser er 18. mai, 2010. NUV vil ikke godta søknader som sendes direkte til NUV, uten godkjenning av sentral ledelse ved søkerinstitusjonen.

Søknader sendes per e-post til NettOp, ved underdirektør Atle Løkken (telefon 31045)
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (14.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol