Marie Curie-stipend: Penger til utenlandsopphold eller gjesteforsker


For erfarne forskere er det nå utlyst stipender for opphold i et annet europeisk land, eller for opphold i land utenfor Europa. De anerkjente Marie Curie-stipendene har søknadsfrist 17. august 2010.

EUs rammeprograms Marie Curie actions har tre stipendordninger myntet på individuelle, erfarne forskere innen alle fagfelt: 

  • Intra-European Fellowships for career development - IEF” retter seg mot forskere på postdoknivå eller tilsvarende, som ønsker et opphold på mellom 12 og 24 måneder i et annet europeisk land. Det er viktig å påpeke at selv om ordningen kan utnyttes av relativt ferske postdoktorander, ønsker man noe mer erfarne forskere.
  • International Outgoing Fellowships for career development - IOF” er stipend for forskere som ønsker et opphold i et land utenfor Europa, for eksempel USA eller Japan. Varighet 12-24 måneder.
  • International Incoming Fellowships - IIF” kan brukes av norske institusjoner som vil ha en ikke-europeisk forsker på gjesteforskeropphold for en tilsvarende periode som de andre ordningene.

Studenter på PhD-nivå kan søke Marie Curie-stipender direkte fra institusjonene på http://ec.europa.eu/euraxess. Søk selv under ”Jobs”.

I tillegg til de nevnte utlysninger så er det nå også en utlysning innenfor  "Marie Curie Reintegration Grants". 

Selve utlysningene finner man på Cordis

Ta kontakt med EU-fagenheten om du ønsker mer infomasjon om mulighter innenfor Marie Curie.


Sist oppdatert av (09.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol