Rammeavtale om innkjøp av laboratorieutstyr


UiS har inngått rammeavtale med VWR om innkjøp av laboratorieutstyr. Avtalen omfatter alle typer laboratorieutstyr som er tilgjengelig i leverandørens netthandel.

Dette gjelder blant annet kjemikalier, forbruksartikler til laboratorium, laboratorieutstyr og laboratorieinstrumenter. UiS oppnår 25% rabatt på alle varegruppene. For å bestille varer, må det elektroniske bestillingssystemet Proceedo benyttes. Følgende bestillere er oppnevnt:

IMN/CORE:
Gunn Solheim gunn.solheim@uis.no
Liv Margareth Aksland liv.m.aksland@uis.no
Aline Benichou aline.benichou@uis.no
Camilla Johanne Sletten camilla.sletten@uis.no

IKM:
Jon Kåre Bording jan.k.bording@uis.no
Einar Holven einar.holven@uis.no

IPT:
Unni Hakli unni.hakli@uis.no
Inger Johanne Munthe-Kaas Olsen inger.j.olsen@uis.no
Jorunn Vrålstad jorunn.vralstad@uis.no
Jostein Djuve jostein.djuve@uis.no

Opplæring av bestillerne vil skje den 15. april 2010, og deretter skal alle bestillinger til VWR gå via de oppnevnte bestillerne. For å bestille varer må derfor en av de aktuelle bestillerne for din enhet kontaktes.

Avtalen omfatter ikke utstyr, instrumenter eller andre produkter med verdi over NOK 100 000,- eks. mva. Skal det anskaffes produkter med verdi over denne grensen, må innkjøpskontoret kontaktes og det skal gjennomføres konkurranse mellom flere leverandører med krav til dokumentasjon av prosessen. Ta da kontakt med innkjøpskontoret v/Espen Haavardsholm, espen.haavardsholm@uis.no.

Representanter fra VWR vil være på UiS den 15. april 2010 kl. 12:30-15:00 i auditorium
E-264 i Kjølv Egelands Hus med informasjon om hva de har å tilby. Her finner du invitasjon til arrangementet


Sist oppdatert av (08.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol