Flott vektlodd fra vikingtiden funnet på Sola


Rygene metalldetektorklubb ved John Kvanli gjorde et flott funn ved en gård på Sola i helgen. – Vektloddet er rett og slett fantastisk, sier arkeolog Olle Hemdorff ved Arkeologisk museum. Loddet ble i går overlevert til museet.

– Rygene detektorklubb har et godt samarbeid med Arkeologisk museum, og følger retningslinjer i henhold til lov om kulturminner. Klubben søker kun der de har fått tillatelse fra grunneier, området skal heller ikke være fredet på grunn av kulturminner og jordmonnet skal være forstyrret, det vil si pløyd. Det er svært gledelig når vårt samarbeid gir så flotte resultater, sier Hemdorff.

Vektloddets underside er av grovt bly, mens oversiden er av forgylt bronsekappe. Ornamentikken er klart irsk.

– Vektloddet  har antakeligvis sittet på et lite skrin eller lignende. Vikingene har nok brukt loddet i forbindelse med handel.
Det er blitt gjort lignende funn av vektlodd i Kaupang, men de er ikke så flotte som denne. Det er kanskje bronseoverflaten som har beskyttet loddet mot tidens tann og generell forvitring, sier Hemdorff.

Vektloddet vil i sommer bli utstilt på Arkeologisk museum. Hele sommeren er nemlig viet vikingtid med vikingaktiviteter og omvisninger som forteller om hvordan vikingene har levd og virket i vår region.


 

 


Sist oppdatert av (07.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Vektloddet fra vikingtiden er utrolig godt bevart, med irsk ornamentikk og forgylt i bronse på oversiden. Foto: Rygene detektorklubb.

John Kvanli fra Rygene detektorklubb viser frem vektloddet - som kanskje er det vakreste i sitt slag i Norge? Foto: Rygene detektorklubb.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER