Ny portal for registrering av arbeidstid


UiS skal nå ta i bruk ESS (Employee Self Service), som er en elektronisk selvbetjeningsportal for ansatte.

Via ESS skal alle ansatte på fast lønn registrere arbeidstid (kun teknisk og administrativt ansatte), registrere og sende reiseregning, se og vedlikeholde egne personopplysninger og ta ut egen lønnsslipp. Stabsenhetene, Universitetsbiblioteket, museumsadministrasjonen og administrativt personale ved Humanistisk faukultet blir de første som tar i bruk det nye verktøyet ved UiS. Ansatte ved disse enhetene skal på obligatorisk kurs i ESS i løpet av uke 18. Invitasjon med lenke til påmeldingsskjema er sendt ut på mail til hver enkelt. Frist for påmelding er mandag 12. april.

Kurs
Kurset varer cirka én time for vanlige sluttbrukere og cirka to timer for ledere og godkjennere. Det vil bli lagt opp til at kursdeltakerne, umiddelbart i forlengelsen av selve kurset, kan logge seg på ESS for litt egentrening med veiledning på egen datalab like ved kurslokalet.

Dersom utrulling til denne første puljen går greit, er planen Felles ressurssenter (FReS) og fakultetsadministrasjonene ved SV- og TN-fakultetet også skal ta i bruk ESS før sommeren. Til denne puljen vil det bli satt opp kurs i uke 21, nærmere bestemt i perioden 26. til 28. mai. Invitasjon vil bli sendt ut til hver enkelt like over påske.

Videre utrullingsplan for høsten vil bli fastlagt i løpet av april. Målsettingen er at Arkeologisk museum og instituttene og sentrene skal implementere ESS i løpet av høsten 2010.


Les mer om ESS i faktablad fra Senter for økonomistyring.


Sist oppdatert av (31.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol