Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk


Stavanger kommune har opprettet Odd Noregers litteraturstipend som skal stimulere utgivelser innenfor sakprosa, essayistikk og kritikk i Stavanger. Stipendet skal bidra til å støtte utarbeidelsen av et manuskript til en bok eller annen publikasjon.

Det tildeles årlig ett stipend på kr 50 000.

Stipendet kan tildeles personer tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted, eller prosjekter som har en klar tilknytning til Stavanger hva angår tema og innhold. For å komme i betraktning til stipendet må søkeren dokumentere opphavsrett som sakprosaforfatter eller kritiker (i enkelte tilfeller kan det gjøres unntak fra denne regelen).

Veiledning og retningslinjer for stipendordningen kan fås ved henvendelse til saksbehandler Anders Jaarvik.

Søknadsfrist: 1. mai, 2010.
Kontaktperson: Anders Jaarvik, tlf 51 50 71 66/ 928 19 521, anders.jaarvik@stavanger.kommune.no.

Tidligere mottakere av stipendet:
2008: Dag Solhjell og Trond Borgen, Tankens form
2009: Jan Gjerde, Inger Waage: Design for Stavangerflint 1953 - 1979
2010: Bjørn Arild Ersland, John, historien om en forbryter


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (26.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol