Status for lagringssystem /Fileserver status


Det var i går (torsdag 25/3) problemer med lagringssystemet for brukere ved UiS. Garman serveren ble rammet av en kritisk feil som resulterte i tap av data.

 

Garman serveren huser felles lagringsområder samt mange UiS-ansattes hjemmeområder (F:). 

Konsekvensen av problemene er at man har måttet hente filer fra backup tatt natt til torsdag 25/3. I løpet av natten har IT-avdelingen startet gjenoppretting av data; gjenoppretting av fellesområdet for ansatte er ferdig, gjenoppretting av ansattes hjemmeområder pågår fremdeles og er ca 50% ferdig. Man forventer at alle ansatte skal ha hjemmeområdet tilbake ca. kl 12:00 i dag.

Brukere med lagringsområder på Betty fikk i løpet av gårsdagen tilbake tilgang til sine hjemmeområder.

---
Yesterday (Thursday 25/3) we experienced problems with the fileservers for UiS users. The Garman server was troubled by a critical error resulting in the loss of data.

This server contains the shared storage areas as well as the home area (F:) for many UiS employees.

The consequences of these problems were that backup has to be restored from midnight of Wednesday night. During tonight the IT-department has started the restoration of data; the shared storage areas have been completed, restoring the home areas are about 50% complete. It is expected that all employees will have their home area back around 12 P.M today.

Users on the Betty server regained their home areas yesterday.
 


Sist oppdatert av Jan Tore Eielsen (26.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol