Problemer med filserver / Fileserver problems


Vi har fått en alvorlig feil på vårt lagringssystem. I tillegg til ustabilitet har tre disker røket samtidig. Konsekvensen er at hjemmeområdet (F:) for ansatte og fellesområdet må gjenopprettes fra backup gjort natt til 25/03.

Det dreier seg om store datamengder, og forhåpentligvis er funksjonalitet gjenopprettet til i morgen tidlig.
Filer lagret på Garman serveren i løpet av dagen i dag lar seg ikke hentes opp igjen.

Serveren Betty er siden kl 1330 oppe og går igjen. Alle studenter, de fleste ansatte ved Arkeologisk Museum samt enkelte andre UiS ansatte har sitt lagringsområde på Betty, og skal nå kunne bruke systemene som tidligere.

---

There has occurred a critical error in our storage systems. In addition to experiencing instability there has also been a loss of three discs at the same time. The consequence of this is that the home-storage area (F:) for employees and the common areas has to be restored from the backup done Wednesday night.

This has affected large quantities of data; hopefully functionality will be restored by tomorrow morning.
Files saved on the Garman server during today will not be possible to regain.

The Betty server has been fully functional since around 13:30 today. All students, most employees at Arkeologisk Museum and a few other UiS employees at UiS has Betty as their storage server, and should now be able to use the systems as normal.


Sist oppdatert av Jan Tore Eielsen (25.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol