UiS IKT i medvind


Etter nyttår har UiS IKT fått i havn seks rammeavtaler med store og viktige bedrifter.

UiS IKT er en del av IT-avdelingen ved Universitetet i Stavanger, og er selvfinansiert. De leverer IT kurs til studenter og ansatte, men også til eksterne kunder. I januar fikk de på plass rammeavtaler med seks store bedrifter, deriblant IKEA, Sandnes Sparebank, Aibel og Scan-Tech.

– Det er veldig kjekt å ha startet 2010 så bra. Vi satser på fleksibilitet og kvalitet, og har kundeforhold som kommer igjen og gir oss gode referanser. Eksempler på dette er Stavanger kommune, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet. Eventuelle overskudd hos oss går tilbake til studentene og UiS, sier seksjonssjef Sissel Sola.

UiS IKT er en intern samarbeidspartner på opplæring når det gjelder utrulling av sentrale systemer som ePhorte, Innkjøpssystem, Office 2007 med flere. De har også andrelinjesupport for ansatte som sliter med større ting i ulike dataprogrammer. Ved hver semesterstart tilbyr de studenter IT-kurs, noe som de får gode tilbakemeldinger på. I tillegg leverer de avansert Word opplæring og support til ph.d.- stipendiater i forbindelse med ferdigstilling av ph.d.- avhandlingen.

– Mange som driver med store oppgaver har gjerne behov for grundig opplæring i Excel, Powerpoint og Word, sier Sola.
UiS IKT er en seksjon ved IT-avdelingen og som viser at IT-avdelingen legger til rette for økt IT-kompetanse og effektivitet. De samarbeider med IT-avdelingen ved UiA, som har noe tilsvarende.

Ifølge Sola har de et godt nettverk for veiledere ved ulike prosjekter, og tilpasser kurs og opplegg ut fra kundens behov.
 


Sist oppdatert av (15.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol