Philip Lalander ny professor ved SV-fakultetet


Philip Lalander er ansatt i midlertidig stilling som professor i sosialpsykologi tilknyttet HUSK-prosjektet ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet.

Philip Lalander er ansatt som professor i sosialpsykologi ved Växjö Universitet i Sverige. Han har filosofie doktorsexamen i sosiologi ved Gøteborgs universitet fra 1998, og hans forskningsprosjekter er knyttet til sosialt arbeid.

Lalander starter ved Institutt for sosialfag 1.7.2010 og er ansatt til og med 30.6.2011. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Philip Lalander skal blant annet bistå med publisering av data og vitenskapliggjøring av forskningsmetoden i HUSK-prosjektet (Høgskole- og universitetessosialkontor).
 


Sist oppdatert av (15.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Her er et bilde av professor Philip Lalander. (Foto: Växjö Universitet, vxu.se)
Professor Philip Lalander. (Foto: Växjö Universitet, vxu.se)
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no