Spørreundersøkelse om ferieopplevelser


Er du interessert i å delta i et spennende forskningsprosjekt og vinne en sjokoladepåskehare? For english version please scroll further down.

Ferieopplevelser - Master forskningsprosjekt

Mitt navn er Mirjam Haidler. Jeg er en masterstudent ved Universitetet i Stavanger, NHS, innen internasjonal hotell og reiselivsadministrasjon. Jeg gjennomfører forskning i forbindelse med min masteroppgave. Innholdet av forskningen vil være påvirkningene av ferieopplevelser på den reisendes stemning og velvære.

Jeg inviterer deg til å delta ved å svare på den følgende undersøkelsen. Din deltakelse er veldig verdifull og nødvendig for mitt forskningsarbeid. Jeg vil sette stor pris på din hjelp.

Jeg ber deg om å svare på to korte spørreundersøkelser, en nå før påskeferieopplevelsen din (både i Norge som f. eks. hyttetur eller utlandet) og en etter påskeferieopplevelsen din. Undersøkelsene er korte og du vil bruke ca. 8 - 10 minutter for å svare på dem. Temaene er generelle og enkle å svare på.

Svaret ditt vil bli behandlet konfidensielt, og navnet ditt vil ikke vises i det ferdige arbeidet.

Ved slutten av undersøkelsen får du muligheten til å delta i en trekning av noen små oppmerksomheter. Hvis du ønsker å delta i trekningen, må du oppgi e-post adressen etter undersøkelsen.

Du kan delta i et kort intervju både før og etter ferieopplevelsen din (intervjuet vil vare ca.30 minutter). Hvis du er interessert i å delta i intervjuet, vennligst oppgi e-post adressen din etter undersøkelsen. Som en liten takk vil du få en eksklusiv sveitsisk sjokolade påskehare fra Lindt.

Skulle du ha spørsmål om undersøkelsen eller forskningsprosjektet eller ønske en kopi av arbeidet, vennligst ta kontakt med meg, Mirjam Brigitte Haidler: e-post: Mirjam.Haidler@gmx.at eller veilederen min, Dr. Linda Stromei tel: 51 83 21 41. Kontoret hennes er i Ellen og Axel Lunds hus, rom 221.

Din deltakelse er veldig verdifull og nødvendig for mitt forskningsprosjekt. Jeg vil sette stor pris på din hjelp.
Link til undersøkelsen: http://www.itslearning.com/test/r.aspx?XS=yrsaysxatxao


Travel Experiences
Master’s Thesis Research Project


Are you interested in participating in an interesting research study and win a golden Easter bunny?
My name is Mirjam Haidler and I am a master’s student at the University of Stavanger, NHS in international hotel and tourism management. I am conducting research for my master thesis. The content of my research is about the impact of travel experiences on people’s mood and well-being . You are asked to participate by completing the following survey. Your participation is valuable and necessary for the research project, and will be greatly appreciated.
I ask you to complete two brief surveys, one now - before your Easter travel experience (both in Norway e.g. cottage stay and abroad) and one after your Easter travel experience. The surveys are short and should take from 8 to 10 minutes to complete. The topics are general and easy to answer.
Your answers will be kept confidential , and your name will not appear anywhere in the final report.
At the end of the survey you will have the opportunity to participate in a prize drawing of some small gifts. If you wish to participate in the drawing, please enter your email address in the space provided at the end of the survey.
You are also invited to participate in a short interview both before and after your travel experience (which should take about 30 minutes). If you are willing to participate in the interview please write your email address in the space provided at the end of the survey. I will present you with an exclusive Swiss chocolate (Lindt) Easter bunny as a little thank you.
Should you have any questions about the survey or the research project or wish to have a copy, feel free to contact me, Mirjam Brigitte Haidler: email: Mirjam.Haidler@gmx.at or my supervisor, Dr. Linda Stromei at 51 83 21 41. Her office is in Ellen og Axel Lunds hus, room 221.
Your participation is valuable and necessary for the research project, and will be greatly appreciated.
Link to the survey: http://www.itslearning.com/test/r.aspx?XS=yrsaysxatxzo


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (15.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol