Utlysning av Gandhistipendet 2010


Kulturdepartementet utlyser Gandhistipendet 2010. Stipendet er på inntil kroner 100.000. Søknadsfrist er 3. mai.

Gandhistipendet er opprettet av Kulturdepartementet for å øke kunnskap om og bygge respekt mellom religioner og livssyn i det norske samfunnet. Stipendet skal primært bidra til utvikling av praktisk kunnskap som er relevant for utøvelse av dialog i det flerkulturelle og flerreligiøse Norge, enten gjennom praktisk dialogarbeid eller forskningsarbeid som får praktisk anvendelse.

Stipendet skal benyttes til fremme av dialog mellom ulike religioner og livssyn. Søknadsfrist er 3. mai 2010.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Kulturdepartementet, telefon 22 24 80 28.

Les Retningslinjer for tildeling av Gandhistipendet.

Søknad sendes Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo eller postmot tak@kud.dep.no
 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (10.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol