Fremtidens kommunikasjonsmuligheter


NTVA inviterer til åpent møte og foredrag ved Dagfinn Myhre i Telenor ASA, torsdag 11. mars kl 19 på Arkeologisk museum.

Dagfinn Myhre er Senior Vice President Group Business Development & Research i Telenor ASA.

Om foredraget:
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er preget av stor dynamikk og høy  innovasjonsgrad. Det er sterk konkurranse i markedet, globale aktører er på banen, og  skillet mellom tidligere adskilte bransjer viskes ut. Rivende teknologisk utvikling gir oss
nye generasjoner mobilsystemer med større hastigheter og nye muligheter. Nye terminaler utvikles med kraftigere prosessorer, høyoppløselige skjermer og nye brukergrensesnitt som muliggjør mer avanserte funksjoner og tjenester. Kraftige, små
prosessorer åpner for tingenes internett der alle tenkelige og utenkelige enheter kan kommunisere med hverandre. Nye forretningsmodeller og økosystemer etableres med en flora av innovative tjenester for underholdning, sosiale relasjoner, jobb og nytte i hverdagen. Med sin innovasjonskraft er aktører som Apple, Google, Facebook m.fl. med på å forme store deler av IKT-industrien i samspill med teleoperatørene. Utviklingen gir også mulighet til å tilby nye IKT-tjenester til helt nye kundegrupper. Tilgang til mobil- og internett viser seg å gi betydelige positive samfunnsmessige ringvirkninger i utviklingsland.

Informasjon om arrangementet ved henvendelse til: E-post: ntvamail@ntva.ntnu.no eller telefon 73 59 54 63

Møtet er åpent for alle interesserte

Påmelding er ikke nødvendig
 


Sist oppdatert av (09.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol