Midler til forskning og utvikling


Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen kan du søke midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering, som fordeler overskuddet fra TV-spillet EXTRA. Det er mulig å søke midler til prosjekter innen forskning, forebygging og rehabilitering. I 2009 delte Helse og Rehabilitering ut 230 millioner kroner.

Søknader via Nasjonalforeningen for folkehelsen må være innenfor foreningens arbeidsområder:

• Hjerte- og karsykdommer
• Demens
• Forebyggende eldrearbeid
• Tuberkulose

Nasjonalforeningen for folkehelsens søknadsfrist for forebyggings- og rehabiliteringssøknader er 7. mai. For forskningssøknader er fristen 22.mai 2010.

Se annonse for mulighet til å søke midler til forskning og utvikling fra Helse og Rehabilitering gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.
 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (05.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol