Invitasjon til IPY Oslo Science Conference


8.–12. juni er Norge vertskap for konferansen som skal summere opp resultatene fra verdens største koordinerte forskningsprogram: Det internasjonale polarår.

IPY-OSC inviterer til den største samlingen av verdens polarforskere noensinne. IPY-OSC er en tverrfaglig internasjonal konferanse, av interesse for alle forskere (ikke bare polarforskere) og med et innhold som er relevant for de fleste samfunnssektorer.

Se IPY-OSC-invitasjon. Tidsfristen for tidlig registrering (og dermed laveste deltakeravgift) er 8. mars.

For forskere gir IPY-OSC en unik mulighet til å møte fagkolleger og arrangere egne møter.

Gjennom 2500 presentasjoner av forskning, en lang rekke ”side events” og møter, og med et omfattende formidlingsprogram integrert i konferansen, gir IPY-OSC rike muligheter for å bli oppdatert om det siste i internasjonal klima-og polarforskning.

Konferansedeltakelsen vil naturlig nok bestå av forskere, men med et betydelig innslag av forskningsadministratorer, polarbyråkrater, polarpolitikere og VIPs.

På web siden: www.ipy-osc.no finnes mer detaljer og vil bli kontinuerlig oppdatert.


 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (05.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol