Utlysning av stipend for 2010


P. M. Røwdes stiftelse deler i 2009 ett eller flere forskningsstipend på opp til 100.000 kroner. Søknadsfrist er 1. april 2010.

Stipendiene gis til seniorforsker, det vil si forsker II og høyere kvalifikasjoner. Det kan også gis hovedfagsstipendier. Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse på opp til 5 sider, samt budsjett, tidsplan, redegjørelse for andre finansieringskilder, og forskerens CV.

Mer informasjon om stiftelsen og stipendet finner du på ISFs hjemmeside.

Tildeling av stipend vil bli offentliggjort innen begynnelsen av juni 2010.

Andre henvendelser kan rettes til styrets formann: Hans P. Struksnæs, tlf. 23 03 76 05 eller styrets sekretær: Katrine Denstad, tlf. 23 08 61 86.

Søknad sendes innen 1. april til:
P. M. Røwdes stiftelse
Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg, 0208 OSLO
Send gjerne elektronisk til: isf@samfunnsforskning.no
 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (04.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol