Besøk fra Sibeliusakademiet i Finland


Klaverpedagog Eeva Sarmanto-Neuvonen besøker denne uken Institutt for musikk og dans for å undervise i klavermetodikk og presentere sine undervisningsbøker.

Det er IMDs Gisela Herb som har invitert og samarbeider med Sarmanto-Neuvonen, en kontakt som kom i stand via European Piano Teachers Association (EPTA). Eeva Samanto-Neuvonen underviser i pedagogikk og klavermetodikk ved Sibeliusakademiet. Hun favner både begynnerundervisning, voksenundervisning og undervisning av unge talenter, og har gitt ut mange lærebøker for disse ulike gruppene. Hun ble i fjor hedret med en finsk pris for sine bøker og hennes mangeårige musikkfaglige innsats.

Ved IMD skal gjestelæreren fra Sibeliusakademiet undervise for klaverstudenter og klaverpedagoger fra Stavanger, Sandnes, Sola og Time kulturskole. I tillegg skal hun undervise klavertalenter fra talentutviklingsprogrammene "Unge musikere" og "Lørdagsskolen i Stavanger". Samarbeidet er ett av mange av instituttets tiltak for å gi innhold til Bjergstedvisjonen, siden både studenter fra IMD og begge talentutviklingsprogrammene fra IMD og Stavanger kulturskole deltar.

Både elever fra Unge musikere og lørdagsskolen har i mange sammenhenger blitt utmerket med priser og stipend. Ca. 90% av elevene i talentutviklingsprogrammet "Unge musikere" har valgt å studere musikk. Unge musikere har nytt opptak våren 2010, med søknadsfrist 15. mars.

Mer om Sibeliusakademiet
Mer om Unge musikere og talentutvikling
 


Sist oppdatert av (03.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol