Informasjonsmøte om rettigheter og pensjon i Statens pensjonskasse (SPK)


Pensjon er komplisert og utilnærmelig for mange. SPK ønsker å gi en enkel innføring i pensjon med fokus på dine pensjonsrettigheter i pensjonskassen. Velkommen til informasjonsmøte mandag 22. mars kl 13.30-15.30 i Arne Rettedals hus, rom Ø-110.

Vet du at SPK har en av Norges beste boliglån? Hvordan beregnes din pensjon? Hva er kompensasjonen hvis du blir syk og har behov for uførepensjon? Hva er etterlattepensjon? Og hva innebærer pensjonsreformen for deg?

Pensjon blir et mer og mer aktuelt tema som opptar flere enn tidligere. Ikke bare de ansatte som nærmer seg pensjonsalder, men også de som er i begynnelsen av yrkeslivet og skal spare pensjon gjennom et langt yrkesliv.

Både du som ansatt og arbeidsgiver betaler for ditt medlemskap i SPK. Det er derfor fornuftig å vite hvilke rettigheter du har.

Det skjer mye i pensjonsverdenen om dagen. Ny folketrygd er vedtatt og ny offentlig tjenestepensjon ble forhandlet frem i fjorårets tarifforhandlinger. Det er ikke godt nok kommunisert hva som ble forhandlet frem og konsekvensene av de nye prinsippene innført i ny offentlig tjenestepensjon. Alle blir påvirket av reform i folketrygden og offentlig tjenestepensjon. Vi skal vise dere hva som skjer for de ulike årskullene.


Tema:
• Plassere SPK-ordningen i markedet

• Kort om dagens folketrygd

• SPK ordningen
o AFP
o Uførepensjon
o Alderspensjon
o Etterlattepensjon

• Boliglånsordningen

• Forsikringer
o Yrkesskadeforsikring
o Gruppelivsordning

• Pensjonsreformen
o Ny folketrygd
o Ny offentlig tjenestepensjon

  •  Levealdersjustering
  •  Indeksering
  •  Individuell garanti
  •  Ny valgmuligheter fra 62 år

     

Sist oppdatert av (03.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol