Dialektinteressert? Delta i forskningsprosjekt - vinn premie!


Hvis du er født og oppvokst i Stavanger, ønsker postdoc Snefrid Holm ved NTNU å gjøre lydopptak av deg.

Snefrid Holm trenger å gjøre lydopptak av folk fra Stavanger. Du må være født og oppvokst i byen og bør ikke ha bodd utenbys lenger enn et par år.
Formålet med lydopptakene er å gjøre sammenligninger mellom dialekten i Trondheim og dialekten i Stavanger.

Opptaket varer cirka 50 minutter og vil finne sted på UiS i løpet av en uke i april. Holm trenger å få kontakt med cirka 15 deltakere før hun avgjør hvilken uke opptakene vil skje.
Da kontakter hun hver enkelt som har meldt sin interesse for individuell avtale om ukedag/klokkeslett.

Alle deltagere er med i trekningen om to gavekort på SiS bok.

Høres dette spennende ut?

Ta kontakt med Snefrid Holm på tlf. 73 59 66 28, e-post: snefrid.holm@hf.ntnu.no eller send en SMS til 95 14 98 56.

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (01.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol