Internasjonal mobilitet blant UiS-ansatte


Frist for å registrere internasjonal mobilitet for 2009 til Database for høyere utdanning (DBH) var 15. februar. Ved fristens utløp hadde i alt 30 vitenskapelig ansatte ved UiS rapportert utenlandsopphold med en varighet på fire uker eller mer i 2009.

Samtidig var UiS vertskap for syv utenlandske forskere med opphold av tilsvarende varighet i løpet av 2009.

Om lag halvparten av de involverte var enten stipendiater eller post docer. Tilsvarende var om lag halvparten av alle involverte kvinner. Ca 50 prosent av de involverte forskerne hadde tilknytning til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Resten var i hovedsak nokså likt fordelt på Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet.

Ettersom grensen for rapporteringsverdige opphold økte fra min én uke de foregående år, til min. én måned i 2009, er ikke tallene for 2009 direkte sammenlignbare med tidligere år.

Her finner du ytterligere informasjon om internasjonal mobilitet ved UiS og andre institusjoner i UH-sektoren


 


Sist oppdatert av (19.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol