Ønsker du noen å diskutere undervisning med?


Uniped ved UiS ønsker ansatte velkommen til samtaler og drøfting knyttet til undervisning. Tirsdag 13. april kan du møte Eva Hærem og Vegard Moen for en prat.

– Unipeds oppgave er blant annet å bidra til å legge til rette for god og variert undervisning for studentene. Nå oppretter vi et tilbud om samtaler/drøfting av undervisning som vi håper kan være positivt for de ansatte, sier Eva Hærem.

– Det er stadig nye utfordringer knyttet til undervisning. I flere av fagmiljøene står en ovenfor utfordringer når det gjelder større grupper og mindre tid til undervisning. Vi ønsker å bidra til å imøtekomme blant annet slike utfordringer .

Utgangspunktet for samtalene kan gjerne være nye og gode ideer – og om de har livets rett. Videre kan det være tema knyttet til planlegging, gjennomføring, evaluering av undervisning, undervisningsmetodikk, bruk av IKT i undervisning og veiledning etc. Det kan også være behov for å diskutere spørsmål rundt undervisning med en erfaren kollega utenfor eget fagmiljø.

Vegard Moen og Eva Hærem blir samtalepartnere. De har begge lang og variert undervisningserfaring. Moen har en 50 prosent stilling i uniped, som han også er leder for ved UiS. Eva Hærem er ansatt i 20 prosent i uniped, i tillegg er hun prodekan for undervisning på SV.

Ansatte kan komme alene eller sammen med kollegaer. Ring, mail eller stikk innom på de oppsatte tidene.

– Vi håper at ansatte vil benytte seg av tilbudet slik at vi kan gjøre det mer permanent, avslutter Hærem.

DATO:
Tirsdag 13. april kl. 0830-1200

STED:
Eva Hærems kontor: C-314 i Kjølv Egelands hus. Kontoret ligger i enden av gangen ved SV-administrasjonen.

Send mail til Eva Hærem, eller ring på internnr. 34 177
 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (06.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol