UiS har fått sitt eget miljø for universitetspedagogikk


I september 2009 ble faggruppe for universitetspedagogikk (uniped) opprettet på UiS. Målet for faggruppen er å bistå med utvikling av undervisningskvalitet for alle fagmiljø ved universitetet og gi tilbud om kurs i pedagogisk basiskompetanse.

Førsteamanuensis Vegard Moen (HUM) har en 50 prosent stilling i uniped. I tillegg har han med seg en person fra hvert av de tre fakultetene i 20 prosent stilling: Brit Hanssen (førstelektor, HUM), Hein Meling (førsteamanuensis, TN) og Eva Hærem (prodekan for undervisning SV). Også Eilef Gard fra utdanningsavdelingen, Siren Erichsen fra personalavdelingen og Hallgjerd Byrkjeland fra HUM er med.

Vellykket kurs i pedagogisk basiskompetanse
Uniped tilbyr nå ansatte kurs i pedagogisk basiskompetanse. Kurset består av 100 arbeidstimer i løpet av ett år.

– Tidligere har vi støttet oss på innleid hjelp fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo når vi har hatt behov for å arrangere slike kurs. Interessen og viljen til å få til noe eget har imidlertid vært der, og i høst løsnet det endelig, sier leder for uniped, Vegard Moen.

27 personer har allerede vært med på en uniped-samling i desember og det skal være tre til i løpet av 2010. Neste samling blir på Rennesøy 3.- 4. mars.

– Deltakerene på basiskurset gir tilbakemelding om at det er vellykket. På samlingene gis mulighet for å jobbe med egen undervisningsplanlegging samtidig som kurset blir en arena for erfaringsutveksling, hvor nye ting kan utvikles, sier Eva Hærem.

Flere prosjekter
– Vi har ambisjoner om å utvikle ulike typer prosjekt. Noen er i gang, andre er under planlegging, forteller Vegard Moen og Eva Hærem.

I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) har uniped startet et veiledningsprogram hvor fokuset er at nyansatte får veiledning av erfarne kollegaer.

– Vi har selv vært nye i denne organisasjonen, og vet at det kan være vanskelig å være nyansatt. Vi ser at det gjerne er et behov for å følge opp nyansatte og koble dem sammen med erfarne kollegaer.

Ifølge Moen og Hærem er det allerede i dag mye som fungerer godt på dette området, men dette prosjektet er en måte å sette det mer i system på.  En workshop for universitets ansatte om IKT er under planlegging, og flere kurs vil etter hvert bli utviklet.

Samarbeid og inspirasjon
Samarbeid med universitetet i Agder har vært en viktig inspirasjonskilde for UiS knyttet til arbeidet med IKT. Miljøene stimulerer hverandre til å bli bedre.
 

 


Sist oppdatert av (15.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol