Nettverk for kjønnsforskning utsetter bokprat


Bokpraten om Ragnhild Jølsen 11. februar er dessverre utsatt til høsten. I stedet blir det forfattertreff med poeten og dramatikeren Cecilie Løveid torsdag 25. februar kl. 19.00 i Kult. Kafeen.

Løveid har vunnet en rekke priser for sine skuespill, dikt og barnebøker, og særlig i hennes dramatiske verk utforsker hun de kompliserte prosessene som inngår i konstruksjonen av subjekter, kjønn og relasjoner. Som det beskrives på hennes egne hjemmesider: "Løveids diktning er dannet og ubehøvlet på samme tid, undersøker og avslører diskursens orden og det sårbare ved vitenskap, det samfunnsmessige ved historieskrivingen, og gjennom sitt litterære prosjekt fremviser hun litteraturens mulige, figurlige flukt fra det ordnede og disiplinerte".

Torsdag 25. februar snakker Løveid om kjønnsperspektivet i sin egen dramatikk. Arrangementet er åpent for alle interesserte, og er et samarbeid mellom Nettverk for kjønnsforskning, Norsk Forfattersentrum og Sølvberget.


Sist oppdatert av (09.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol