Ny giv for forum for ph.d.-kandidater


Stipendiatforumet ved universitetet har endret navn til UiS Doctoral Community (UiSDC) og fått ny leder. Nå håper Elise Anonby Olsvik at ph.d.-kandidatene ved UiS vil engasjere seg.

I 2009 ble Stipendiatforum avviklet på grunn av manglende oppslutning. På et møte 15. desember i fjor ble forumet gjenåpnet. Når forumet nå oppstår på nytt er det med håp om ny giv og med et nytt navn, som også indikerer at forumet ikke lenger bare er for stipendiater, men for alle ph.d.-kandidatene ved Universitetet i Stavanger.

Oppstartsmøte
– Målet for den nye ledelsen i UiSDC er å få ph.d.-kandidatene til å samles om et forum som skal sørge for at kandidatenes interesser blir ivaretatt ved universitetet. 1. mars blir det fakultetsvise oppstartsmøter for SV-fakultetet og TN-fakultetet, henholdsvis klokken 12.14-13.00 og 13.15-14.00. Alle kandidatene vil få en invitasjon til møtet per e-post.

– Hvorfor er det så viktig at kandidatene kommer på dette møtet?

– Vi i ledelsen for UiS Doctoral Community (UiSDC) ønsker å presentere oss. Men aller viktigst er det at det kommer mange som kan gi innspill til hvordan forumet på best mulig måte skal tjene interessene til ph.d.-kandidatene. Vi håper derfor at også de kandidatene som snart er ferdige med sin doktogradsperiode, kommer og deler sine erfaringer. Slik kan vi få laget et forum som jobber med relevante spørsmål, sier Elise Anonby Olsvik.

Fakultetsvise lunsjmøter
– Ph.d.-kandidatene er en gruppe som på samme tid er ansatte men også under utdanning. Vi ønsker derfor å legge til rette for å kunne ta opp problemstillinger som ph.d.-kandidater er opptatte av. Det kan være spørsmål knyttet til hvilke typer avhandlinger som skal skrives, om forholdet mellom stipendiat og veileder, om tekniske ting som medforfatterskap og lignende. I tillegg er det en fordel å ha en møteplass både faglig og sosialt, forklarer Anonby Olsvik.

Hum-fakultet har allerede etablert et slikt forum for sine kandidater og de møtes til lunsjmøte en gang i måneden. Nå er ønsket å igangsette lignende møter for SV- og Teknat-fakultetene.

– Vi tror det er lurt å se om fakultetsvise forum også kan fungere på SV og TN da det gjerne er slik at ph.d.-kandidater ved de ulike fakultetene har ulike problemstillinger de ønsker å ta opp. Det er ikke unaturlig at Teknat-kandidatene har behov for å ta opp andre tema enn det SV-fakultetet eller HUM ser som relevante.

Mulighet for å påvirke
Elise Anonby Olsvik trekker også fram viktigheten av å ha et overbyggende forum som UiS Doctoral Community (UiSDC).

– Dette forumet gir oss en mulighet til å gi innspill før beslutninger tas. Vi har representanter i Det sentrale doktoradsutvalget, i Forskningsetisk utvalg, og de fakultære doktorgradsutvalgene samt Det sentrale forskningsutvalget. Et felles forum for alle ph.d.-kandidater gjør at vi har en mulighet til å bli hørt.

Anonby Olsvik håper folk vil engasjere seg.

– Ting skjer ikke av seg selv. Hvis ingen stiller opp, så blir det ingenting, sier den nyvalgte lederen som selv hører til på SV-fakultetet og er kommet halvveis i sin doktograd i risikostyring og samfunnssikkerhet.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (10.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol