Ordning av små driftsmiddel frå Noregs forskningsråd


I statsbudsjettet for 2006 (St prp nr 1 2005-2006) blei det gitt 40 millioner kroner til ei midlertidig ordning (2006-2010) for tildeling av små driftsmiddel til vitskapleg tilsette ved universitet og høgskoler. Ordninga blei videreført i 2007, 2008, 2009 og fortsett også i 2010.

Søknadsfrist: 01.05.2010, kl. 00:00


Her kan du lese meir om Midlertidig ordning av små driftsmiddel frå Noregs forskningsråd.


 


Sist oppdatert av (04.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol