Er det sola eller menneskene som styrer klima?


Nylig fikk FNs klimapanel (IPCC) svekket sin troverdighet på grunn av feil i rapporten. Noen mener at panelet ikke tar hensyn til alternative teorier. Andre mener klimakrisen faktisk er mer alvorlig enn klimapanelet gir inntrykk av. Nå skal debatten tas i Stavanger.

Etter København – vitenskapelige og politiske realiteter i klimapolitikken er tittelen på møtet på Arkeologisk museum torsdag 11. februar klokken 18.00 som arrangeres av Vitenskapsakademiet i Stavanger og Norges tekniske vitenskapsakademi.

Alle interesserte er velkommen til to kunnskapsgivende foredrag og en spennende klimadebatt.

Sola styrer klima
To foredrag innleder dabetten. Først ut er Ole Henrik Ellestad, forskningsdirektør og kjemiprofessor. Han har markert seg som klimaskeptiker og har kritisert FNs klimapanel for ensidige konklusjoner. Hans innlegg har tittelen: Det er sol, jordrotasjon og gravitasjonskrefter – ikke CO2 – som styrer klima.

Ellestad mener dagens klimavariasjoner ligger godt innenfor observerte svingninger etter den siste istid. Han forklarer temperaturøkningen de siste 200 årene med at det har foregått en tilnærmet lineær oppvarming på ca 0,5 C per år (solas innstråling og magnetfelt) siden siste istid, som var en særdeles kald periode. De naturlige, periodiske svingninger med kalde og varme faser forklarer variasjonene i Arktis, Antarktis, isbreer og regionale variasjoner. Ellestad mener ut fra dette at prognosene vil gi oss et relativt kaldt århundre.

Ellestad vil også komme inn på CO2-hypotesen og IPCCs veldokumenterte brudd på vitenskapelige spilleregler.

Hva er sikkert og hva er usikkert?
Pål Prestrud, er direktør for den norske stiftelsen CICERO  Senter for klimaforskning og kjent for sine mange opptredener i massemediene i spørsmål om klimaendringene og den globale oppvarmingen. Han vil i sitt foredrag – som bærer tittelen
Klimaspørsmålet: hva er sikkert og hva er usikkert? – gjennomgå de viktigste vitenskapelige holdepunktene for konklusjonen om at det er svært sannsynlig at det meste av oppvarmingen er menneskeskapt.

Prestrud vil legge vekt på usikkerhet knyttet til forutsigelsene av framtidige klimaendringer og hvordan vi bør forholde oss til risikoen for farlige klimaendringer. Han vil også beskrive mulige konsekvenser for samfunn og natur av klimaendringer.

Etter foredragene blir det paneldiskusjon med stortingsrepresentantene Eirin Kristin Sund (Ap) og Ketil Solvik-Olsen (FrP), begge sitter i Energi- og miljøkomiteen.Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (12.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol