Se eksempler på nettbasert undervisning


Universitetet i Stavanger har ett av landets største fagmiljøer på nettbasert undervisning. Denne uken presenterte prosjektleder Venche Hvidsten erfaringene med nettbasert sykepleierutdanning i pedagogisk forum.

– Nettbasert undervisning er en fleksibel løsning og en måte å dra til seg andre studentgrupper på. Læring og studenten er i fokus, men skal på ingen måte erstatte campus. Med nettbasert undervisning når vi ut til mennesker som vil studere på en annen måte, sier prosjektleder Venche Hvidsten.

Nettkompendier
I tett samarbeid med NettOp, som utvikler innhold og løsning til nettbasert læring og formidling, har de laget nettkompendier som studentene følger.

– Dette er veldig kjekt. Vi samarbeider med dyktige fagfolk på Institutt for helsefag som har tatt en stor utfordring på strak arm og gjort det bra. Vi kan ikke sykepleie, og de kan ikke nettdidaktikk. Men sammen utfyller vi hverandre, sier produksjonsleder Karsten Tillerli i NettOp.

Åtte personer jobber til daglig i NettOp. De fleste av disse har jobbet med prosjektet på heltid, i tillegg til eksterne illustratører med medisinsk kompetanse.

Trenger likevel oppfølging
Men selv om studentene følger nettbasert undervisning, må de følges opp. Faglærerne er fremdeles til stede, men på en annen måte. Mye kommunikasjon foregår på nett, og da bruker de blant annet It’s learning. I tillegg har studentene samlinger, og praksisdelen er selvfølgelig obligatorisk som for fulltidsstudenter.


Her kan du se første leksjon i anatomi og fysiologi fra nettbasert sykepleierutdanning.

Denne pdf'en kan brukes til undervisningsformål ved Universitetet i Stavanger. Av opphavsrettslige grunner kan den ikke deles ut til andre utenfor Universitetet i Stavanger.

For å få full utnyttelse av innholdet, bør man ha siste versjon av pdf-leseren. Du installerer Adobe Reader fra denne nettsiden: www.adobe.com
 

Les mer om nettbasert sykepleierutdanning.


Sist oppdatert av (29.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol