Konferanse om fredsutdanning


Velkommen til konferanse torsdag 4. februar på UiS som vil ta opp fredsutdanning på universitetsplanet, grunnskoleplanet, som praktisk prosjekt og sett i sammenheng med et mulig fredsdepartement.

Fra Universitetet i Tromsø kommer professor Randi Rønning Balsvik som vil redegjøre for fredsstudiene som er bygd opp der. Student Madel Rosland har utdannelse i fredsstudier ved Universitetet i Bradford i England og vil fortelle om dette studiet. Ingunn Skurdal har arbeidet med Dialogprosjektet ved Nansenskolen. Dette er et prosjekt som retter seg mot ulike grupper på Balkan og som har foregått i 15 år. Synnøve Faldalen tar oss med til grunnskolen og Sabona-prosjektet, et prosjekt som er utarbeidet i samarbeid med Johan Galtung og som finner sted bl.a. på Hafrsfjord skole. Margrethe Tingstad tar for seg den overordnede strukturen og spør om et Fredsdepartement vil kunne ha fredsutdanning som en del av sitt virkefelt.
I tillegg vil det bli kunstnerisk ved Kersti Ala-Murr og Liwen Huang.

Marie Smith-Solbakken hilser konferansen på vegne av UiS

Korte foredrag av:

  • Prof. Randi Rønning Balsvik om fredsstudier ved Universitetet i Tromsø
  • Student Madel Rosland om fredsstudiet i Bradford, UK
  • Ingunn Skurdal om Dialogprosjektet ved Nansenskolen
  • Synnøve Faldalen om Sabona-prosjektet i grunnskolen; et prosjekt i samarbeid med prof. Johan Galtung
  • Margrethe Tingstad: Er Fredsdepartement veien å gå for et større offentlig ansvar for fredsutdanning?


Kunstnerisk underholdning ved studenter fra UiS: Kersti Ala-Murr og Liwen Huang.
Anledning til spørsmål fra publikum

Konferansen finner sted i rom Ø 110, Arne Rettedals hus torsdag 4. febr. kl 18-21

Salg av kaffe, te, etc.
Ingen deltakeravgift

 


Sist oppdatert av (28.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol