NUAS seminar


BOLOGNAPROSESSEN – FRA VISJON TIL VIRKELIGHET
17 - 19 mars 2010 ved Handelshøgskolen i København. Påmeldingsfrist: 22.02.10

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom to av NUAS planleggingsgrupper: Planleggingsgruppen for godkjenning av utdanning og vitnemål og Planleggingsgruppen for internasjonalisering.

Les mer om programmet og påmelding.

Det nordiske universitetsadministratorssamarbeidet, NUAS, har som mål å fremme universitetsadministratorenes profesjonelle kompetanse, spre kjennskap til administrativ praksis og skape kontakter og bygge nettverk mellom de nordiske universitetene på alle administrative nivåer.

Det største arbeidet skjer gjennom seminarer og konferanser som arrangeres av de tolv ulike planleggingsgruppene. Seminarene tar opp overgripende eller spesialiserte spørsmål for de ulike administrative funksjonene i universitetet, som personal, økonomi eller studieveiedning. Les mer om NUAS sin virksomhet og organisasjon på www.nuas.org.


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (17.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol