Åse Vagli holder prøveforelesing


UiS-forsker Åse Vagli disputerte for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen i desember. I denne anledning vil hun fredag 5. februar holde sin prøveforelesning med tittelen ”Constructions of Deviance in Child Protection Work” på UiS.

Åse Vaglis disputerte ved Universitetet i Bergen 18. desember 2009 med tittelen: ”Behind Closed Doors. Exploring the Institutional Logic of doing Child Protection Work”.

Prøveforelesningen blir kl. 11.15 i Kjell Arhoms hus, Auditorium KA-129.

Her kan du lese saken som sto før disputasen.
 


Sist oppdatert av (27.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol