Besøk av gjesteforelsere finansiert av EØS-fondet


I uken 11.- 15. januar hadde studieprogrammet Joint MA Migration and Intercultural Relations besøk av to slovenske gjestelærere, Marina Lukšič Hacin, PhD og Jure Gombač, PhD. De representerer Univeristetet i Nova Gorica og et forskningsinstitutt i Ljubljana.

Oppholdet, som i sin ble helhet dekket med midler fra EØS-fondet, er således et interessant eksempel på hvordan man kan sette sammen eksterne midler til en pakke som kan delfinansiere driften av et felles studieprogram. Fra tidligere har man benyttet de mer kjente Erasmus-stipendene for lærer- og studentutveksling.

EØS-fondet er så godt som ikke benyttet ved UiS, men gir svært gode muligheter for støtte til såvel lengre forskningsopphold som til utveksling av studenter og lærere på internasjonale studieprogrammer.

I løpet av uken ga de to slovenske gjestene seminarer i modulen “Theorising Migration I” med særlig vekt på integrasjonsproblematikken i ulike europeiske land.
 


Sist oppdatert av (27.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol