Nordplus Rammeprogram – utlysning 2010


Nordplus Rammeprogram fremmer kvalitet og innovasjon i utdanningssystemene i de nordiske og baltiske landene gjennom å støtte mange typer utveksling, prosjekter og nettverk. Søknadsfrist er 1. mars.

Nordplus Rammeprogram skal blant annet bidra til utviklingen av kvalitet og innovasjon i utdanningssystem for livslang læring i deltakerlandene gjennom utdanningssamarbeid, utviklingsprosjekter, utveksling og nettverksbygging.

Det totale budsjettet for Nordplus Rammeprogram for programåret 2010 er på om lag 8 millioner Euro. Alt du trenger å vite om søknadsprosessen finner du på nettsiden til Nordplus Rammeprogram.

Det lyses samtidig ut midler for Nordplus Nordiske språk- og kulturprogram (kun for nordiske aktører).  

Søknadsfrist er altså 1. mars 2010.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (27.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol