Læringsmiljøprisen for studieåret 2009/2010


Læringsmiljøutvalget (LMU) utlyser Læringsmiljøprisen 2010. Prisen har som formål å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen. Prisen tildeles en ansatt, et institutt, et studienivå innen et studieforløp, en faggruppe innen et institutt, en administrativ enhet eller en annen naturlig enhet ved Universitetet i Stavanger med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsenhet. Prisen er kr 30 000,-, samt diplom, og skal i sin helhet brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet i samsvar med prisvinnerens ønsker. Prisen overrekkes av rektor ved den årlige åpningen av studieåret. Forslag kan fremmes av studenter og ansatte, og skal være begrunnet og ledsaget av egnet dokumentasjon. Fristen for å sende inn forslag til vinner av Læringsmiljøprisen for studieåret 2009-2010 er 1. mars 2010. Dersom du som student eller ansatt har et forslag til hvem som bør få prisen, fås ytterligere informasjon ved å kontakte Læringsmiljøutvalgets sekretariat ved Aslaug Risbakken, (aslaug.risbakken@uis.no, tlf 5183 1064)

Sist oppdatert av (26.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol