Siste seminar for ansatte om mobbing og marginalisering på arbeidsplassen


Rektor og direktør inviterer alle ansatte til seminar om mobbing 2. februar kl 12.00-16.00. Meld deg på i dag!

Dette seminaret er et tilbud til alle som ikke fikk det med seg i desember 2009. Seminarene fikk svært gode tilbakemeldinger og vi tilbyr derfor et ekstra seminar. Seminarrekken er en oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2009 som viste høy forekomst av mobbing ved UiS. Hensikten er å forebygge gjennom kunnskap og skape forutsigbarhet i hvordan saker håndteres. 

Professor Erling Roland ved Senter for atferdsforsking og og jurist Marianne Higson vil behandle temaet fra hvert sitt fagområde.

Regelverk
Seminaret starter med en juridisk gjennomgang av gjeldende lover og regler rundt håndtering av konflikter og trakassering, herunder mobbing. Marianne Higson vil ta for seg aktuelt regelverk i et forebyggende, samt gjenopprettende perspektiv. Universitetets varslingsrutiner vil også bli behandlet. Hva skjer når en sak varsles?

Erling Roland tar for seg sosiale prosesser ved mobbing og marginarlisering, og hvordan vi kan drive miljøbygging og problemløsning.

Rektor oppfordrer
Alle ledere har blitt innkalt til et heldagsseminar der de samme tema samt leders rolle og ansvar ble gjennomgått. Vi oppfordrer alle ansatte til å ta seg tid til å delta på dette viktige seminaret!

Med hilsen rektor Aslaug Mikkelsen og universitetsdirekør Per Ramvi

Tidspunkt:  2. februar kl 12.00 -16.00 i Kjell Arholms hus auditorium A1

Påmelding til gunvor.hinna@uis.no

 


Sist oppdatert av (21.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol