Norsk-russisk mastersamarbeid


Universitetet i Stavanger, IRIS og Statsuniversitetet i St. Petersburg samarbeider om en master i geoøkologi og miljøutfordringer i nord.

Dette vårsemesteret skal tre norske UiS-studenter til St. Petersburg for å fortsette på masteren de begynte på i høst. Sammen med fem russiske studenter begynte de på en master i miljøovervåkning og naturforvaltning i den olje- og gassproduserende regionen i nord. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statsuniversitetet i St. Petersburg, Universitetet i Stavanger og IRIS og er finansiert av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning.

– Dette gir studentene en verdifull mulighet til å sette seg inn i miljøaspektene ved onshore- og offshoreindustrien i nordområdene, særlig i Barentshavet og Sibir, sier professor Tor Hemmingsen ved Institutt for matematikk og naturvitenskap ved UiS.

Upløyd mark
Hemmingsen er med i styret for mastersamarbeidet, som han mener er svært relevant for unge som vil jobbe med nordområdeproblematikk knyttet til olje og miljø.

– Det er mye upløyd mark når det gjelder miljøkonsekvensene av oljevirksomheten i nord. Det er store klimautfordringer, og det er
minst like store utfordringer når det gjelder hensynet til naturressursene i havet. Statsuniversitetet i St. Petersburg har høy kompetanse på fagområdet geoøkologi. Mens UiS og IRIS har tilsvarende høy kompetanse innen miljøaspekter i offshoresammenheng. Det vil gi de norske og russiske masterstudentene kunnskaper om miljøproblemene på to forskjellige områder. Dette er en spesialisering som gjør at studentene får jobbmuligheter både i Russland og i Norge, sier Hemmingsen.

Kjemibakgrunn
Sugananya Yogarajah (24) og Vilde Krey Valle (24) er to av de norske studentene som nå er i full gang med masterstudiet. Begge har bakgrunn fra bachelorstudiet i kjemi, ved henholdsvis Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

– Vi har allerede fått en innføring i geoøkologi og oseanologi, og det gir et godt grunnlag for de videre studiene i Russland, sier den norske duoen.

– Denne masteren gir oss en god anledning til å studere påvirkningen av økt oljevirksomhet før og etter at industrien har fått fotfeste, sier Valle.

– Foreløpig vet vi ikke så mye om konsekvensene av økt oljeaktivitet i nordområdene utover at den vil skje under ekstreme værforhold. I studieopplegget inngår også regelverket i Norge, Russland og EU som gjelder for nordområdene, sier Yogarajah.

Undervisningen, som er på engelsk, blir delt mellom universitetet i St. Petersburg og UiS, og studentene har både russiske og norske veiledere på oppgavene sine. De norske studentene drar dette vårsemesteret til St. Petersburg og får en lyninnføring i russisk før de tilbringer det andre semesteret sammen med de russiske studentene, mens de russiske studentene er sammen med de norske studentene på UiS i sitt tredje semester, høsten 2010. Studentene kan velge om de vil ta masteroppgaven i St. Petersburg eller ved UiS.

Til Sibir
De norske studentene vil få et innblikk i russiske undervisningsmetoder, som i dette tilfellet er lagt opp uten lærebøker og basert på den enkelte foreleserens egen erfaring. I løpet av oppholdet i Russland er det også lagt opp til et to ukers feltopphold i Sibir for å ta geologiske prøver.

Statsuniversitetet i St. Petersburg er et av to private universiteter i Russland og har 20 000 studenter. St. Petersburg er den nest største byen i Russland med 4,6 millioner innbyggere.

– Et utenlandsopphold som dette gir oss mulighet til å sette oss inn i en annen kultur og i det store internasjonale studentmiljøet ved universitetet i St. Petersburg. Det er også viktig å ta med seg, sier Vilde Krey Valle og Sugananya Yogarajah.

Tekst: Egil Rugland
Foto: Elisabeth Tønnessen


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (15.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Studentene Vilde Krey Valle og Suganaya Yogarajah og professor Tor Hemmingsen. Foto: Elisabeth Tønnessen.
SER MOT ØST: Studentene Vilde Krey Valle og Suganaya Yogarajah skal ta masteren både i Stavanger og i St. Petersburg. Professor Tor Hemmingsen sitter i styret for mastersamarbeidet mellom øst og vest. Foto: Elisabeth Tønnessen.
Mastersamarbeid mellom øst og vest

Universitetet i Stavanger, IRIS og Statsuniversitetet i St. Petersburg samarbeider om masteren Environmental Monitoring and Nature Management in the Northern Oil and Gas Producing Regions. Samarbeidet har sin bakgrunn i prosjektet Joint Norwegian-Russian Master of Science Program in Geoecological Monitoring and Rational Use of Natural Resources in the Northern Oil and Gas Production Regions fra 2007. Forskningsrådgiver Steinar Sanni i IRIS Biomiljø er prosjektleder.