Prosjektmidler til samarbeidet med institusjoner Nord-Amerika


SIU har til utdeling prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å øke samarbeidet med institusjoner i USA og Canada.

Prosjektmidlene er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og administreres av SIU. Totalt 1,5 millioner norske kroner kan tildeles høyere utdanningsinstitusjoner i Norge for økt samarbeid med institusjoner i USA og Canada. Dette er en engangsutlysning, og midlene tildeles for det akademiske året 2010/2011.

Det kan søkes om støtte til prosjekter som har som mål å etablere nye samarbeid eller styrke eksisterende samarbeidsinitiativer. Det inviteres til søknader innen alle fagfelt, også tverrfaglige prosjekter, og det kan søkes om støtte til aktiviteter på alle utdanningsnivåer. Prosjekter kan søke om beløp mellom 50 000 og 100 000 kroner.

Søknadsfrist er mandag 12. april 2010.

 Fokuset på Nord-Amerika er en del av gjennomføringen av Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid (2008-2011). Strategien ble lansert av statsråd Tora Aasland i oktober 2007, og inneholder fire viktige dimensjoner:
* Samarbeid på myndighetsnivå
* Styrke studentutvekslingen
* Etablere partnerskapsordninger
* Styrke informasjon og nettverksarenaer

or mer informasjon, se www.siu.no/nord-amerika/prosjektmidler2010, eller kontakt Gry Sørås (tel: 33066) ved Internasjonale Realsjoner i Utdanningsavdelingen.

Les også Samarbeid med topp-universitet i USA


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (20.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol