Bofu-innspillene er klare


Alle enheter på UiS hadde frist til nyttår med å sende inn sine forslag til omstillingstiltak. Disse er nå lagt ut på Bofu-sidene.

Det er laget en egen meny i venstre kolonne på Bofu-siden, som heter "Innspill fra enhetene". Denne leder til en sak som inneholder lenker til den enkelte enhets Bofu-rapport.

Universitetsdirektøren skal bruke disse innspillene når han utarbeider sitt saksfremlegg til styret. De behandler saken på sitt møte 12. februar.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (13.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol