Office 2007 og Corepublish kurs fra UiS-IKT


I forbindelse med overgangen til Office 2007 arrangerer UiS-IKT en serie kurs. Kursene har som hensikt å informere om det nye grensesnittet og nye verktøy i Office 2007. I tillegg arrangeres også årets første Corepublish kurs i slutten av januar. Phd-studenter har muligheten til å delta på et eget Word kurs i februar.

Tips og Triks i Excel 2007
10.02.10: kl. 09:00 - 12.00
Arne Rettedalshus, rom Ø-216

Tips og Triks i Word 2007
16.02.10: kl. 09:00 - 12:00
Arne Rettedalshus, rom Ø-216

Tips og Triks i Powerpoint 2007
24.02.10: kl. 09:00 - 12.00
Arne Rettedalshus, rom Ø-216

Påmelding: uis-ikt@uis.no

Vi har plass til 12 deltakere pr. kurs og vi har "første mann til møllen" prinsipp. Vi setter opp flere kurs hvis nødvendig.

Corepublish grunnkurs
26.01.10: kl. 09.00 - 14.00
Arne Rettedalshus, rom Ø-216

Kursavgift: kr. 700

Påmelding: uis-ikt@uis.no

Word kurs phd-studenter
11.02.2010: kl. 09.00 - 15.00
Arne Rettedalshus, rom Ø-216

Påmelding: uis-ikt@uis.no

http://www.uis.no/kurs/evu/it-kurs/kurs_for_ansatte/


Sist oppdatert av Jon Bjelland (12.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol