Massevaksinering på campus


Personer mellom 20 og 29 utgjør den gruppen hvor færrest har tatt vaksine mot svineinfluensa. Nå vil alle studenter og ansatte få mulighet til å ta vaksinen på UiS. Teamet som skal utføre vaksineringen har 6000 doser tilgjengelig.

– Det er viktig at studentene får tilbud om vaksinen. Det er denne aldersgruppen som har hatt dårligst dekning hittil, sier Øistein Løvoll, overlege ved Folkehelseinstituttet.
Folkehelseinstituttet har oppfordret alle kommuner som har høyskoler og universiteter til å tilby vaksinen til studenter som ikke har tatt den. I Rogaland har 8684 personer i aldersgruppen 20 til 29 år tatt vaksinen. Til sammenligning har hele 25 958 personer tatt den i aldersgruppen 30 til 49 år, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

6000 doser
Vaksineringen er et samarbeid mellom Stavanger kommune og UiS. Bedriftslegen ved UiS vil være tilstede og ha det medisinske ansvaret for vaksineringen. Teamet vil ha 6000 doser med vaksine tilgjengelig.
– Det spørs om så mange kommer til å ta den, men vi håper selvsagt at så mange som mulig gjør det. Personer under 30 år utgjør en viktig aldersgruppe. I motsetning til under vanlig influensa er det mange unge som har fått sterke sykdomsutbrudd, sier Ellen Ronold, rådgiver i oppvekst og levekår i Stavanger kommune.

Studenter deltar
Teamet som skal utføre vaksineringen består av sykepleiere fra Stavanger kommune, studenter som går på andre og tredje år av sykepleierutdanningen og studenter fra helsesøsterutdanningen. Studentene som går på helsesøsterutdanningen er fra før av utdannet sykepleiere og har vært i yrket i minst to år. Studentene og sykepleierne vil deles opp i ti team, og vil til sammen utgjøre rundt 40 personer.
– Dette vil bli gjort under trygge forhold, sier Sigmund Slaattebræk, praksiskoordinator ved Institutt for helsefag ved UiS.

Medhjelpere
To av studentene og sykepleierne i hvert team vil ha ansvar for å sette sprøyten, og to skal være medhjelpere. De vil ta imot de som skal ta sprøyten, dele ut vaksinasjonskort og følge dem opp etterpå.
– Noen kan bli litt bleke, og ha behov for et glass vann eller for å legge seg ned. Da vil medhjelperne bistå dem, sier Slaattebræk.
Studentene gjør arbeidet frivillig. Spesielt har det vært stor oppslutning blant andreårsstudentene om å få være med.
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av Øistein Løvoll i Folkehelseinstituttet
Øistein Løvoll mener det er særlig viktig at studenter får tilbud om å ta vaksinen mot svineinfluensa. De utgjør den aldersgruppen hvor færrest har tatt den.
Ellen Ronold og Sigmund Slaatebræk
Ellen Ronold og Sigmund Slaattebræk håper at så mange som mulig tar vaksinen.
Vaksinering mot svineinfluensa på UiS

Mandag 18. januar, kl. 13.30 til 17.00
Tirsdag 19. januar, kl. 10.00 til 15.00
Vaksineringen finner sted i Tjodhallen.

De to siste timene hver dag kan alle i Stavanger kommune ta vaksinen, altså ikke bare studenter og ansatte ved UiS.

Alle som skal ta vaksinen må ha med personnummer. Vaksinen koster 150 kroner.
Alle må vente i lokalene i 20 minutter etter at de har fått sprøyten. Det er en fordel om vaksinasjonskortet fylles ut på forhånd. Her finner du vaksinasjonskort ved vaksinasjon mot pandemisk influensa.