Pedagogisk forum torsdag: Hvorfor nettbasert undervisning ved UiS?


Høsten 2009 opprettet Universitetet i Stavanger nettbasert sykepleierutdanning. Torsdag 28. januar skal prosjektleder Venche Hvidsten dele sine erfaringer i pedagogisk forum. Arrangementet er åpent for alle ansatte.

Høsten 2009 startet 18 studenter med nettbasert sykepleierutdanning. I løpet av fire år får de samme utdannelse som ordinære sykepleierstudenter bruker tre år på. Praksisen er lik for alle, men undervisningen får de ved å logge seg på datamaskinen.

Tidligere hadde UiS to kull med desentralisert sykepleierutdanning i Egersund. Behovet for rekruttering til sykepleierstillinger var stor, men det ble mye reising fram og tilbake for lærerne. Videokonferanser fungerte ikke alltid like bra.

Stor etterspørsel etter desentralisert utdanning
– Da det ble etterspørsel også fra flere steder på Jæren, fant vi ut at vi måtte satse på framtiden. Generasjonen som nå skal ta utdanning er nettkyndig, og det finnes mange digitale verktøy som kan tas i bruk, forteller prosjektleder Venche Hvidsten.

I 2008 startet de sammen med Nettop et forprosjekt for nettbasert utdanning, og fase II går nå fra 2009-2013.

Digitale læremidler
– Utfordringen er å utvikle digitale læremidler. Ordinære forelesninger blir erstattet av nettkompendier, opptak av forelesninger og tre samlinger i halvåret, sier Hvidsten.

Lærerne kommuniserer med studentene på Skype, som er et gratisprogram for ringing over internett. Til spørsmål og svar bruker de også aktivt It’s learning. Her ser alle, også ordinære studenter, hva de lurer på. Dermed hjelper studentene også ofte hverandre.

Føringer fra departement
– Nettbasert undervisning er et godt tilbud for de som ikke kan ta studiene på normert tid, gjerne på grunn av jobb- eller familiesituasjon. Det er en mye mer fleksibel ordning som er lett tigjengelig både på mobil og pc. I tillegg er det føringer fra departementet om at en skal bruke digitale verktøy, og det ligger også i UiS’ strategi at vi skal utforske det ukjente, sier Hvidsten.

Gode erfaringer
Erfaringene så langt er veldig bra. Studentene er fornøyde, og lærerne som er med og utarbeider de såkalte ”nettkompendier” er begeistret. Hvidsten legger ikke skjul på at det er en god del arbeid, men mener de har stor glede av det etterpå.

– Nettkompendier er manus på en hel forelesning, og består gjerne av flere moduler. Her kan studentene finne både enkelt og vanskelig stoff, og de kan teste seg selv. Det er et aktivt dokument som gjerne også inneholder oppgaver og filmsnutter, sier Hvidsten.

I pedagogisk forum vil Hvidsten innlede og snakke om bakgrunn og erfaring med prosjektet så langt.


 


Sist oppdatert av (26.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Pedagogisk forum

SV fakultetet har i flere år delt ut midler til vitenskapelig ansatte for å stimulere til pedagogisk utviklingsarbeid. Prosjektene har blitt presentert og drøftet i møter som vi har kalt pedagogisk forum. Alle ansatte ved SV fakultetet har hatt mulighet å delta.

Denne gang er temaet i pedagogisk forum nettbasert undervisning/studier. Dette er et tema som engasjerer mange, derfor går invitasjonen til alle universitets ansatte.

Prosjektet om nettbasert undervisning har blant annet fått støtte fra strategimidlene på UiS og fra SV fakultetets pedagogiske utviklingsmidler. Eksternt har Norgesuniversitetet og Fylkesmannen bidratt med finansiering.

Program:
Kl. 9.00 -10.00: Venche Hvidsten, prosjektleder, innleder om:

Hvorfor starte nettbasert undervisning/utdanning ved UiS?
- Bakgrunn for opprettelsen av nettbasert sykepleierutdanning (som startet høst 2009)

- Erfaringer med prosjektet så langt.

Kl.10.00-10.15: Pause

Kl.10.15-11.30:
Diskusjon på bakgrunn av innlegget.

STED: Rom C334 i Kjølv Egelands hus.