Aktivt år på biblioteket


Det var høy aktivitet på biblioteket i 2009, med mye folk og mange utlån.

Aldri har så mange besøkt universitetsbiblioteket som i 2009. Vi hadde nesten 244 000 besøk i løpet av året, dette er en økning på ca. 20 000 (9%) i forhold til 2008. Utlånet var også rekordhøyt: Over 131 000 utlån (inkludert fornyinger) er 17 000 (15%) flere enn i 2008. I tillegg viser statistikken at innlån fra og utlån til andre bibliotek (fjernlån) også er høyere enn før.

Bibliotekets eksterne og interne nettsider er også mye i bruk. De eksterne sidene (www.uis.no/bibliotek) hadde riktig nok noe færre besøk i 2009 enn i 2008 (58 000 mot 65 000), men dette kan nok komme av en økt bruk av intranettsidene for studenter og ansatte. Disse hadde til sammen nesten 90 000 treff, de engelske studentsidene inkludert. Det må sies at alle disse tallene kun viser til antall treff på de forskjellige forsidene, så totalt antall besøk på bibliotekets nettsider ligger høyere enn dette.

Det må også nevnes at bibliotekets kurs når flere studenter og ansatte enn før: I 2009 holdt vi 103 kurs med til sammen 1771 deltagere. Begge deler er ny rekord.

Statistikken for antall nedlastede artikler fra databasene vi abonnerer på er ikke helt klare ennå, men tallene vi har til nå tyder på at den vil holde seg på et stabilt høyt nivå.

Vi på universitetsbiblioteket er selvsagt glade for den økte aktiviteten, og håper at trenden fortsetter i 2010!


Sist oppdatert av John David Didriksen (14.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol