Registrering av vitenskapelig publisering


Universitetsbiblioteket skal registrere de ansattes publisering av vitenskapelige monografier og vitenskapelige artikler i antologier. Registreringen vil danne grunnlaget for tildeling av publikasjonspoeng til UiS.

Forfattere av vitenskapelige monografier og artikler i antologier som gir publikasjonspoeng bør levere disse til universitetsbiblioteket og merke dem ”forslag til vitenskapelig registrering i Bibsys”. Hvis det ikke er anledning til å levere selve publikasjonen til biblioteket, må det leveres dokumentasjon som tydelig refererer til publikasjonen. Bøkene blir returnert hvis ønskelig. Biblioteket gir tilbakemelding om resultatet av vurderingen.
 

Forutsetninger for registrering:
•Man må være forfatter eller medforfatter – redaktør teller ikke
•Institusjonstilhørighet til UIS må komme tydelig fram i publikasjonen
•Kun publikasjoner utgitt på godkjente forlag med rutiner for fagfellevurdering skal rapporteres. Utgivelser i institusjonsserier og andre lokale serier teller ikke.
•Kun publikasjoner med påført utgivelsesår 2009 skal rapporteres
•Kun førsteutgaver gir publikasjonspoeng
•Oversettelser gir ikke publikasjonspoeng


Publikasjoner må:

• Presentere ny innsikt
• Være primært skrevet for forskere
• Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
• Være publisert i en publikasjonskanal med fagfellevurdering. En oversikt over slike kanaler finner du her: http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/
 

Følgende publikasjonstyper gir ikke poeng:
• Lærebøker
• Bøker rettet mot allmennmarkedet
• Populærvitenskapelige bøker, debattbøker
• Arbeidsrapporter og notater
• Oppslagsverk
• Sakprosa/faglitteratur som ikke er basert på original forskning
• Skjønnlitteratur
 

Fagfellevurderte tidsskriftsartikler egenregistreres i ForskDok som før. Fagbøker, lærebøker, avisartikler, foredrag, kåserier og andre publikasjoner som ikke gir publikasjonspoeng egenregistreres også i ForskDok som før.
 

Lenke til Vitenskapelig publisering: rapportering 2009
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/vitpub/
 

Ved spørsmål kontakt:
Heidi Kvamme eller Grethe Tønnesen Gilje


Sist oppdatert av John David Didriksen (11.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol