Workshop i vitenskapelig skriving "Writing for Scholars" 26.-28. januar


Målgruppen er fast tilsatte på førsteamanuensis- eller professornivå som ønsker å publisere arbeid i akademiske bøker eller tidsskrifter

Workshopen er ment for forskere som allerede har gjort en del publisering.  Deltakere må ha med seg kopi av et pågående skrivearbeid: paper eller kapittel i bok som det skal arbeides med på workshopen.

Kursleder Lynn Parker Nygaard er en av landets fremst publiseringsrådgivere. Hun er født i 1964 i Inglewood, California og er utdannet i kvinnestudier fra Berkeley. Ved Universitetet i Oslo har hun tatt cand.mag.-graden, oversetterdiplom og cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap. Hun har arbeidet som journalist, oversetter og språkkonsulent, og har siden 2000 vært knyttet til klimaforskningssenteret CICERO som informasjonskonsulent og publiseringsrådgiver. Hun arbeider nå som spesialrådgiver i PRIO.

Kurset blir holdt delvis på engelsk delvis på norsk. Merk følgende fra kursbeskrivelsen:

"Participants must bring a copy of a paper (or book chapter) they would like to work on. At the end of the first day, each participant will receive one paper from another participant to take home and review; participants are thus required to set aside the necessary time for such a review before the second course day. Participants must also prepare a 3-minute presentation on their paper for the final day".
 

Tid og sted: 
26. januar kl 0915-1600 rom KA-021 i Kjell Arholms hus.
27. januar kl 0915-1600 rom KA-021 i Kjell Arholms hus.
28. januar kl 0915-1600 rom KA- 050 i Kjell Arholms hus.

Kurset har plass til bare 15 deltakere og er reservert for fast tilsatte i vitenskapelig stilling på førsteamanusensis/professornivå.

Påmelding til siren.erichsen@uis.no  

 


Sist oppdatert av (06.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol