Foreslå kandidater til Innovasjonsprisen


Innovasjonsprisen er Sparebank 1 SR-Bank sin ærespris. Prisen har som formål å fremme kommersialisering av forskningsresultater ved UiS og IRIS.

Alle ansatte i IRIS og ved UiS oppfordres til å fremme kandidater. Sparebank 1 SR-Bank gir et stipend på 50.000 NOK til vinneren.

To hovedkriterier står sentralt for tildeling av Innovasjonssprisen:
• Forskningsbasert nyskaping
• Kommersialisering av forskningsresultater

Vil du nominere en kandidat som har utmerket seg i året som har gått, sender du et begrunnet forslag (maks en side) basert på de føringer som følger av statuttene. Forslaget stilles til sekretariatet for juryen ved Marianne Rygh, IRIS og sendes på e-post til mry@iris.no.

Frist for innsending av forslag er 1. februar 2010.

Her finner du statuttene for Innovasjonsprisen.
 


Sist oppdatert av Egil C. Svela (22.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol