Hum behandlet forslag til omstilling


Fakultetsrådet ved Det humanistiske fakultet behandlet Bofu-forslaget tirsdag 22. desember.

Det ble fremmet flere alternative forslag i saken, men bare Monika Röthle og Sissel Østrem fikk flertall for sine respektive forslag.

I Röthles forslag gis det forståelse for at aktiviteten ved UiS må reduseres, men ikke til at alle de 50 stillingene skal kuttes i produksjonsleddet. Redusert aktivitet må fordeles på alle ledd og i større grad innbefatte støtte- og fellestjenester ved UiS sentralt, heter det.

I Østrems forslag står det at lærerutdanningen må ha et bredest mulig spekter av fag for å kunne tilby attraktive lærerutdanninger. Språkfagene kan derfor ikke legges ned, men det bør heller vurderes heller nullopptak og omplassering.

Les mer om Hums forslag til Bofu-tiltak


 


Sist oppdatert av (23.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol