Jubler for ny særavtale


Tjenestemannsorganisasjonene og UiS har inngått en ny særavtale om lønnstillegg for oppdragsvirksomhet i eksternt finansierte prosjekter gjennom IRIS.

Avtalen ble undertegnet av universitetsdirektør Per Ramvi og tjenestemannsorganisasjonene, representert av Tekna og Forskerforbundet, 30.11.2009. Den nye avtalen er toårig og gjelder fra og med 01.12.2009.

­ – Det var godt at vi fikk byttet ut den gamle avtalen. Jeg tror avtalen vi har kommet fram til nå kan legge til rette for at de som deltar i forskningsprosjekter kan få et greit lønnstillegg, og at de også kan få mulighet til å sette av driftsmidler til forskning, sier Eirik Kårstad, leder for Tekna ved UiS.

Fagforeningen har jobbet med den nye særavtalen i flere måneder. Den forrige avtalen ble avsluttet i oktober, og det var Kårstad som tok initiativ til å si den opp.

Styrke forskning
Formålet med den nye særavtalen er å bidra til å styrke forskning ved UiS og IRIS.

– Målet er først og fremst at vi skal få et økt samarbeid med IRIS. I selve forhandlingene var det imidlertid viktig å få gode vilkår for våre medlemmer, sier Kårstad.

Også dekanene ved både Samfunnsvitenskapelig og Teknisk-naturvitenskapelig fakultet er positive til avtalen.

Bedre avtale
– D
en nye avtalen er bedre forankret i fagmiljøene enn den forrige. Jeg tror også den vil føre til økt aktivitet, sier Per Arne Bjørkum ved TN-fakultetet.

SV-dekan Marit Boyesen mener avtalen er et godt utgangspunkt for å styrke forskningssamarbeidet med IRIS.

Erfaringene framover vil vise om en oppnår å styrke UiS' og IRIS' posisjon nasjonalt og internasjonalt innen felles fagområder, sier hun.

Prøveperiode
Tidligere fikk forskerne et visst timetillegg. Nye, viktige endringer i forhold til den gamle avtalen er at det nå avtales et kronetillegg i det enkelte tilfellet, at økonomien i det enkelte prosjekt er grunnlaget for å avtale lønnstillegget, samt at utbetaling av lønnstillegget ikke er avhengig av timelister.

En annen viktig endring er at den ansatte etter avtale med instituttleder kan velge å sette av deler av lønnstillegget til tiltak som vedkommende har råderett over, med de begrensninger som eventuelt følger av lov og regelverk, her under økonomireglementet i staten.

– Nå ser vi fram til prøveperioden, som er på to år. Vi håper folk bruker avtalen, og gir tilbakemeldinger til oss, slik at vi kan se om den fungerer slik vi ønsker at den skal, sier Kårstad.

Her finner du særavtalen.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (17.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Eirik Kårstad, rød bakgrunn
FORNØYD: Eirik Kårstad, leder for Tekna ved UiS, er fornøyd med den nye avtalen. Han håper forskere vil benytte seg av den, og gi tilbakemeldinger på om avtalen fungerer som den skal.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER