Ønsker fokus på alternative pedagogiske modeller


Førsteamanuensis Roar Hjulstad ser alvorlig på universitetets samfunnsoppdrag om å sertifisere studenter. Ulike pedagogiske retninger kan brukes i undervisningen, og mandag presenterte Hjulstad flere modeller i «Pedagogisk forum».

– Studenter forlater Universitetet i Stavanger med et papir i hånden. Et synlig bevis på at de kan noe. For meg er det viktig at vi følger opp og imøtekommer kravene som stilles til oss som underviser, sier førsteamanuensis Roar Hjulstad.

Studieturer
I to omganger har Hjulstad sammen med Bjørge Laugen dratt ut av landet for å se på alternative pedagogiske modeller. I 2006 fikk de pedagogiske utviklingsmidler, og dro til Aalborg og Oxford. Her så de nærmere på «gruppe-/prosjektmodellen» og «tutor/OxCam-modellen». I 2008 fikk de igjen penger og dro til USA for å studere pedagogiske modeller på Harvard Business School (case-basert), Massachusetts Institute of Technology (MIT) (forskningsinvolverende) og University of California Los Angeles (UCLA) (kombinert modell).

– Vitenskapelig ansatte inviteres hvert å til å søke om midler til pedagogisk utvikling. Målet er å forbedre undervisningskvaliteten og utvikle oss, sier Eva Hærem, prodekan for undervisning. Etter at prosjektene er ferdige, legges de fram i pedagogisk forum. På den måten håper de å inspirere hverandre.

Involvere studenter mer
– Det spennende er å se hvordan vi kan integrere undervisning og forskning (MIT og UCLA). Videre er det pedagogiske former som involverer studentene mye mer, og nettopp studentinvolvering er noe departementet mener vi bør jobbe med, sier Hjulstad (tutor-, prosjekt- og casemodeller).

Førsteamanuensisen ser i stadig større grad, både i inn- og utland, hvordan økonomien styrer aktiviteten ved universitetene, også pedagogikken. Ifølge Hjulstad defineres de fleste gode universiteter ved sin fremragende forskning alene.

– Det er mye enklere både å måle og belønne forskningsaktiviteter. De fleste tellekanter er knyttet til slike variable. Jeg tror det er viktig å ta undervisningen mer på alvor og belønne både forskning og undervisning når noe er bra. Harvard er et ytterpunkt den andre veien. Ved Harvard knyttes både direkte lønn og tilleggsgoder opp til undervisningen, påpeker Hjulstad, som fremhever en balansert og integrert løsning som idealmodellen for Det Gode Universitet.

NESTE MØTE I PEDAGOGISK FORUM BLIR TORSDAG 28. JANUAR 2010  KL. 9-11.30.
TEMA: nettbasert undervisning
Detaljer om sted og program vil komme senere.

Les rapporten fra prosjekt i 2006 (pdf, 115 kb)

Les rapporten fra prosjekt i 2008  (pdf, 235 kb)

Les punktene fra Pedagogisk forum 07.12.2009. (pdf, 191kb)


Sist oppdatert av (10.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol