Vaksine for 16-19-åringer


Det er nå klart for vaksinering av 16-19-åringer i Stavanger. Ungdommer født før utgangen av 1993 kan møte opp på en av fire videregående skoler .

Tidspunktet for vaksinering er satt til 15. og 16. desember, ifølge helsesjefen i Stavanger.

Gratis vaksine
Vaksinen er gratis og kan fås på en av følgende fire videregående skoler: Jåttå, Svithun, Bergeland (Waisenhusgt) og St. Olav. Møt opp på den skolen som ligger nærmest deg.

Tilbudet gjelder alle årskulle 1990-1993 som bor i Stavanger kommune. Alle må vente i 20 minutter etter at vaksinen er satt. Ta med personnummer.

Mer på nyåret
Når det gjelder studenter som har fylt 20 år, arbeides det med planer om massevaksinering på campus. Det kan imidlertid ikke skje før på nyåret.

UiS er i dialog med kommunen om dette og vil komme tilbake med mer informasjon snart.


Informasjonsplakat om vaksine

Hvorfor skal jeg vaksinere meg?


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (10.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol