Seminar for ansatte om mobbing og marginalisering på arbeidsplassen


Rektor og direktør inviterer alle ansatte til en seminarrekke om mobbing. Meld deg på i dag!

Seminarene er en oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2009 som viste høy forekomst av mobbing ved UiS. Hensikten er å forebygge gjennom kunnskap og skape forutsigbarhet i hvordan saker håndteres.

Professor Erling Roland ved Senter for atferdsforsking og og juridisk rådgiver Gunnar Baustad fra stab- personalavdelingen vil behandle temaet fra hvert sitt fagområde.

Regelverk
Seminaret starter med en juridisk gjennomgang av gjeldende lover og regler rundt håndtering av konflikter og trakassering, herunder mobbing. Gunnar Baustad vil ta for seg aktuelt regelverk i et forebyggende, samt gjenopprettende perspektiv. Universitetets varslingsrutiner vil også bli behandlet. Hva skjer når en sak varsles?

Erling Roland tar for seg sosiale prosesser ved mobbing og marginarlisering, og hvordan vi kan drive miljøbygging og problemløsning.

Rektor oppfordrer
Alle ledere har blitt innkalt til et heldagsseminar der de samme tema samt leders rolle og ansvar blir gjennomgått.

Vi oppfordrer alle til å ta seg tid til å delta på dette viktige seminaret!

Med hilsen rektor Aslaug Mikkelsen og universitetsdirekør Per Ramvi

Tidspunkt for fakulteter og enheter
Det er satt av tidspunkt for hvert fakultet - enhet. Vi anbefaler at man deltar i den gruppen man tilhører, for diskusjoner og problemstillinger som kommer opp vil bli mer relevante for egen hverdag. Men det er selvsagt mulig bytte dersom tidspunktet passer bedre.

  • 9. desember kl 12.00 - 16.00 : Vitenskapelig tilsatte på Arkeologisk museum og Humanistisk fakultet, rom A1 i Kjell Arholms hus
  • 14. desember kl 12.00 - 16.00 : Vitenskapelig tilsatte på Samfunnsvitenskapelig fakultet, rom A1 i Kjell Arholms hus.
  • 15. desember kl 12.00 - 16.00: Vitenskapelig tilsatte på Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, rom A1 i Kjell Arholms hus.   AVLYST!
  • 16. desember kl 12.00 - 16.00: Alle teknisk- administrativt tilsatte på hele UiS. Staber/fellesfunksjoner/fakultets- og instiuttadministrasjoner, rom A1 i Kjell Arholms hus.

klikk her for påmelding


 


Sist oppdatert av (11.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Erling Roland
Professor Erling Roland
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no