Masterstudenter med prosjekt om produksjonsoptimalisering


Utvekslingsstudenter og masterstudenter ved Universitetet i Stavanger fullførte forrige uke prosjektkurs om gassløft og produksjonsoptimalisering. Prosjektarbeidet var gitt av Statoil, og arbeidet handlet om et oljefelt i norsk sektor i Nordsjøen.

– Målet med prosjektet var å komme opp med ideer for å optimalisere produksjonen fra feltet, forteller professor Aly A. Hamouda ved Institutt for petroleumsteknologi. Feltet de jobbet med har 14 brønner med naturlig brønnstrømning og fem gassløftbrønner fra tilgjengelig gass- og vannproduksjon.

Studentene som var med på prosjektkurset går tredje semester på masterstudium, og kurset utgjør 10 studiepoeng. «Field Gas-lift and Production Optimization Project» var overskriften på dette semesterets prosjekt. De siste par årene har det vært ulike kurs på samme nivå, og temaene har vært basert på ulike behov i industrien.

– I løpet av kurset har studentene lært den teoretiske basisen og aspekter ved modellering som er viktig i arbeidet. De har startet med simulering av hver enkelt brønn, og har så funnet løsninger for nettverksframførelse, sier Hamouda.

Prosjektet var et gruppearbeid, og har gitt både studenter og veiledere mye ny kunnskap. Og mange nasjonaliteter var representert i gruppen. To utvekslingsstudenter kom fra Spania og Tyskland, og studentene ved UiS er fra Iran, Indonesia og Norge. En gjest fra Silesian Technical University i Polen var også med.

Tekst og bilde: Janet Molde Hollund
 


Sist oppdatert av (02.12.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterstudentene fullførte fredag «Advanced Production Project Course» med muntlig eksamen og presentasjon. Første rekke f.v. Arian Ebrahimi (tysk utvekslingsstudent), I Ketut Oscar Edy (Indonesia), Koorosh Sabetian Ivali (Iran) og Aly Hamouda (professor, UiS). Bakerste rekke f.v. Barbro Ramstad (Norge), Maria de los Angeles Bayon Pacheco (utvekslingsstudent, Spania), Farzaneh Nikzad (Iran), Steinar Njå (prosjektdirektør Oljedirektoratet) og Malgorzata Labus (gjest fra Polen).

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER